BIORESONANTIE SCIO/INDIGO

De bioresonantie is een specifieke diagnose en therapiesystematiek waarmee de geneeskunde een nieuwe weg in is geslagen. Bioresonantie berust op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in de biofysica. Onderzoek hierin heeft op vele terreinen tot onverwachte technologische ontwikkelingen geleid.

Bioresonantie is een pijnloze behandeling en heeft voor zover bekend geen nadelige bijwerkingen. Wij leven tegenwoordig in een grote welvaart. Dit biedt ons vele voordelen, maar heeft ook een keerzijde. Ons voedsel wordt belast met veel chemische toevoegingen, zoals kleur en smaakstoffen en conserveermiddelen. Wij staan in toenemende mate bloot aan diverse vormen van stralingen van o.a. mobiele telefoons, zendmasten computers etc. En in ons milieu bevinden zich vele giftige stoffen o.a. door chemische stoffen in land- en tuinbouw. En dan spreken we nog niet eens over het medicijn gebruik.

Al deze klein beetjes vormen zo langzamerhand in ons lichaam een enorme belasting, waardoor het zelfregulerend vermogen aangetast wordt en dit geeft aanleiding tot allerlei klachten en ernstige ziektes. In onze maatschappij zijn wij tegenwoordig in staat om d.m.v. beeld en geluid op verre afstand met elkaar te communiceren. Informatie kan vanaf een zender naar een ontvanger gestuurd worden en de ether vormt het medium waardoor deze informatie zich kan verplaatsen. Ook in ons lichaam wordt er op hoog niveau gecommuniceerd. De diverse cellen en systemen hebben een intensieve onderlinge uitwisseling van gegevens met elkaar.

Vervuiling zoals hierboven beschreven verstoren deze onderlinge communicatie, wat uiteindelijk leidt tot verstoring van ons systeem, met ziekte, chronische vermoeidheid, allergieën etc. tot gevolg.

De trillingsfrequentie van de atomen is bepalend voor de verschijningsvorm van een stof. Neem b.v. water. Indien we water bevriezen wordt het ijs, maar het is nog altijd water. Zo ook als we water verdampen, de onzichtbare waterdamp is nog altijd H2O. Materie is gecomprimeerde energie en straalt energie uit. Elk lichaamsdeel, elk orgaan en elke cel straalt energie uit. Dit geldt ook voor virussen, bacteriën, pollen enz. Iedere stof heeft zo zijn eigen kenmerkende karakter. Dit individuele energetische karakter wordt ook wel het frequentiespectrum genoemd.

Hoe werkt bioresontantie?

De SCIO/INDIGO scant het lichaam op ongeveer 10.000 items. Kijkt naar diverse afwijkingen. Van tekorten van essentiële stoffen en energie tot allergieën, orgaanverstoringen, emotionele verstoringen etc. Deze gegevens worden vergeleken met een enorm. Deze resultaten geven de therapeut gedetailleerde informatie over de mate van disbalans in het lichaam. Deze informatie is fundamenteel anders dan die van bijvoorbeeld röntgenfoto’s, MRI, bloedonderzoek en andere onderzoekmethodes waar de reguliere geneeskunde gebruik van maakt.
De SCIO/INDIGO stelt geen diagnose, maar geeft inzicht in tendensen en vatbaarheden en in combinatie met een anamnese en eventueel aanvullend functie onderzoek kunnen klachten vaak goed verklaard worden.
De SCIO/INDIGO staat voor Scientific Consciousness Interface Operation system. Het is een uniek en ultramodern biofeedback instrument dat de respons meet van het onbewuste lichaam op de uitgestuurde frequenties. De in het lichaam aanwezige informatie wordt op de computer bewust gemaakt door getallen en grafieken.

De SCIO/INDIGO test onder meer op:

 • allergieën
 • stralingsbelasting (geopathische stress)

 • voedselovergevoeligheid

 • zuur/base evenwicht

 • tekorten belangrijke lichaamsstoffen

 • hoofdpijnen

 • slaapproblemen

 • duizeligheid

 • functies van bijnieren, hypofyse en schildklier

 • chronische vermoeidheid

 • toxische belasting

 • depressie

 • pijnklachten

 • menstruatie en overgangsklachten

 • bepaalde klachten van zintuigen

 • elektro musculaire respons

 • virussen, bacteriën, parasieten, schimmels

 • klachten bewegingsapparaat

 • klachten van het afweersysteem

 • emotionele factoren

 • mentale factoren

Zowel tijdens het onderzoek en de behandeling bent u aangesloten aan het SCIO/INDIGO apparaat d.m.v. twee banden aan uw polsen, twee aan uw enkels en één om uw hoofd. Tijdens de behandelfase worden de juiste frequenties weer naar het lichaam terug gestuurd om op deze manier het lichaam weer terug in balans te brengen en het zelfhelende vermogen van het lichaam te versterken. Het meten en behandelen is pijnloos en neemt ongeveer 1 uur in beslag.