CHINESE GENEESKUNDE

De belangrijkste aspecten van de Chinese geneeskunde zijn: Acupunctuur, Chinese kruiden, Tuina en Qigong. De Chinese Geneeskunde is een geneeswijze die al 5000 jaar bestaat en is gebaseerd op twee principes. De oudste is het Yin & Yang principe, de vijf elementen leer dateert uit een latere tijd.

Yin & Yang vormen samen het geheel, het ene, De Tao. Zij beschrijven de dualiteit van ons bestaan. Zij staan voor het vrouwelijke en het mannelijke aspect, koud en warm, de nacht en de dag etc. Yin & Yang zijn aan elkaar tegengesteld, maar ook complementair, kunnen in elkaar over gaan en kunnen niet zonder elkaar.

De vijf elementen zijn Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Zoals alles in het universum onder te verdelen is in Yin & Yang, is alles ook onder te verdelen in deze vijf elementen.

Alle organen krijgen een plek binnen deze rangschikking. Zo behoort bijvoorbeeld het hart bij het element Vuur en de nier bij het element Water. De Chinese Geneeskunde is een holistische behandeling. Dat wil zeggen dat de mens benaderd wordt als één geheel. Zo worden ook de emoties gerangschikt onder de vijf elementen. De emotie angst hoort bij de Nier, wat betekent dat als de nier verstoord is er meer sprake van angsten kunnen zijn en omgekeerd wordt door veel angsten de nier verstoord. Tevens behoren de zintuigen binnen deze elementen. En zo kunnen oor klachten (het oor behoort ook bij het element Water) zijn oorzaak vinden in de nier.

Het begrip Qi neemt ook een speciale plaats in binnen deze geneeskunde. We kunnen wel stellen dat dit specifiek behoort tot de Chinese Geneeswijze. Deze wordt meestal vertaald als energie, of levenskracht. De Qi stroomt in het lichaam door de meridianen. Dank zij moderne ontwikkelingen zijn we in staat de energiestroom door de meridianen te meten en zelfs zichtbaar te maken. Chinese kruiden worden o.a. gebruikt om het zelfhelende vermogen te bevorderen.

Chinese geneeskunde, een complexe geneeswijze

Uit het bovenstaande zult u al wel concluderen dat de Chinese geneeskunde een complexe geneeswijze is, waarbij een goede balans tussen Yin & Yang en de vijf elementen van het grootste belang is en waarbij zowel de lichamelijke en emotionele facetten een belangrijke plaats innemen. De Qi dient vrij en zonder blokkades door het lichaam te kunnen stromen. Indien dit niet gebeurt, kan er pijn en diverse klachten ontstaan.

Tekorten van bijvoorbeeld Yin of Yang behoren aangevuld te worden en excessen moeten gecedeerd (verminderd) worden.

Bij het stellen van een diagnose vanuit de Chinese Geneeswijze wordt dan ook naar veel verschillende aspecten van de mens gekeken. Als eerste stelt de therapeut veel vragen over uw klacht, maar ook over uw leefwijze, voeding, geschiedenis, doorgemaakte ziektes etc. Daarna volgt het beoordelen van de pols en tong, uw gehele houding en uitdrukking om zo een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten en uw energie huishouding te krijgen.

Uit al deze informatie wordt een behandelplan opgesteld wat vervolgens met u wordt besproken. Dit kan een behandeling zijn met acupunctuur, Chinese kruiden of indien nodig een combinatie van beide.