FYSIOTHERAPIE

Jaarlijks maken ongeveer 2,5 miljoen mensen gebruik van fysiotherapie.

Indien u lichamelijke klachten heeft

Als u lichamelijke klachten heeft, kunt u in de eerste instantie naar de huisarts. Hij/zij bepaalt samen met u welke behandeling het meest geschikt voor u is. Medicijnen, een verwijzing naar een medische specialist, een fysiotherapeutisch behandeling of alternatieve geneeswijze. Sinds 1 januari 2006 is de fysiotherapie (met al zijn specialisaties) direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing van de arts of specialist meer nodig heeft.

Voor welke klachten is fysiotherapie geschikt?

Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed.
Daarbij kunt u denken aan:

  • pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten
  • zwelling van gewrichten
  • krachtvermindering
  • bewegingsbeperking
  • stijfheid
  • problemen met bewegen
  • evenwichtsstoornissen
  • ademhalingsproblemen
  • vermoeidheid verschijnselen of conditie vermindering als gevolg van een andere onderliggende aandoening
  • burnout

Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek, maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

Als u zonder verwijzing komt wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie. Tevens wordt er vastgesteld of er een noodzaak is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval, neemt de fysiotherapeut contact op met uw huisarts en overlegt wat voor u van belang is.

Als er een indicatie is voor fysiotherapie volgt er een intake en onderzoek. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens mogelijke oorzaken. Ook bekijkt de fysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandel plan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt. Indien u geen bezwaar heeft ontvangt de huisarts een screenings rapport. Eveneens ontvangt de huisarts een eind evaluatie na de laatste behandeling.
De huisarts of specialist kan u ook verwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzende arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.

Verwijzing en vergoeding

Ondanks het feit dat het wettelijk bepaald is dat u geen verwijzing meer nodig heeft, is er toch een aantal zorgverzekeraars dat in hun polisvoorwaarden heeft opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, het onderzoek en de behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is meestal een verwijzing noodzakelijk.
Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en de specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en de specialisaties) is opgenomen in uw polis, zodat u niet voor verrassingen komt te staat. Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie: fysiotherapie voor chronische indicaties (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de eenentwintigste behandeling en fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar.
Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten en kunnen we de nota’s direct indienen. Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Opleiding fysiotherapie

De fysiotherapie heeft zich als paramedische beroepsgroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut gesteld worden. De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige Hbo-studie aan een Hogeschool voor de Gezondheidszorg. Ook de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) bewaakt voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanning bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachten procedures voor patiënten, na- en bijscholing programma’s en kennis uitwisseling projecten. Wij staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register. Dit verplicht ons onder andere tot het volgen van na- en bijscholing, zodat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.